Viết về Tôi!

Mục đích Tôi lập ra trang www.phuongthaonguyen.com là để
– Viết về cuộc đời của tôi, đây là đứa con tinh thần của tôi và sẽ theo Tôi suốt cuộc đời này.
– Tất cả quá trình học hỏi, trải nghiệm và các bài học phát triển bản thân, con đường phát triển sự nghiệp tôi sẽ chia sẻ hết lên đây để ghi lại, nhìn lại cũng như cùng chia sẻ với cộng đồng….

Phương Thảo chụp hình với Shark Phạm Thanh Hưng

Kinh doanh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Tôi, giống như là xương và máu đã ăn sâu vào con người Tôi. Nhưng Tôi có một niềm đam mê cháy bỏng về lĩnh vực Marketing Online – Xu hướng thời đại công nghệ 4.0, vàcon đường Internet Marketing là con đường mà Tôi sẽ phải đi .